Giá hít dao 628403

Kích thước: 620x40mm
Chất liệu: Thép không gỉ
Nhà cung cấp: NAPACO
Mã: 628403 Danh mục: