-17%
4.000.000 
-17%
3.800.000 
-17%
4.900.000 
-17%
4.100.000 
-17%
5.200.000 
-17%
1.320.000 

Xe đẩy hành lý - Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy mâm kính xoay bàn ăn N031

Xe đẩy hành lý - Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy rượu 3 tầng inox xi vàng NP30

Thớt nhựa, thớt gỗ, thớt thép

Thớt nhựa chữ nhật NP030

-17%
2.400.000 
-17%
2.900.000 
-17%
2.000.000 

Xe đẩy hành lý - Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy 3 tầng bằng gỗ cao cấp NP84

-17%

Xe thu dọn đồ dơ

Xe thu dọn thức ăn D-016

2.200.000 

Chảo inox - chảo thép

Chảo inox 2 đáy 101704

Chảo inox - chảo thép

Chảo inox 2 đáy 101703

Chảo inox - chảo thép

Chảo inox 2 đáy 101702

Chảo inox - chảo thép

Chảo inox 2 đáy 101701

Chảo inox - chảo thép

Chảo inox 2 đáy 101700