Xe đẩy hành lý - Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy hàng Sumika T350

Xe đẩy hành lý - Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy hàng Sumika T170

Xe đẩy hành lý - Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy rượu 2 tầng khung inox bạc A-007B

Xe đẩy hành lý - Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy lẩu rượu 3 tầng khung vàng A-058

Xe đẩy hành lý - Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy lẩu rượu có hộc tủ A-055B

Xe đẩy hành lý - Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy lẩu rượu có hộc tủ A-055A

Xe đẩy hành lý - Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy hàng model T300

Xe đẩy hành lý - Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy hàng model T150

Xe đẩy làm vệ sinh

Xe đẩy dọn làm vệ sinh HC779

Xe đẩy làm vệ sinh

Xe đẩy làm vệ sinh HC 180C

Xe đẩy làm vệ sinh

Xe dọn vệ sinh phòng HC 170A

Xe đẩy làm vệ sinh

Xe làm vệ sinh đa năng HC 180

Xe đẩy làm vệ sinh

Xe dọn vệ sinh đa năng HC 173

Xe đẩy hành lý - Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy thức ăn 3 tầng HC 179C

Xe thu dọn đồ dơ

Xe thu gom đồ bẩn HC 167

Xe đẩy làm vệ sinh

Xe đẩy dọn phòng 3 tầng HC 162