Thớt nhựa, thớt gỗ, thớt thép

Thớt nhựa giả đá 36x28cm

Thớt nhựa, thớt gỗ, thớt thép

Thớt bằng thép 304 36x25cm

Thớt nhựa, thớt gỗ, thớt thép

Thớt gỗ 32x22cm