Hiển thị 1–36 của 38 kết quả

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày bánh 2 tầng hoa sen bằng sứ

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày bánh 2 tầng tròn bằng sứ

Khay buffet trưng bày thức ăn

Rổ mây tròn RTL-40

Khay buffet trưng bày thức ăn

Rổ mây chữ nhật CTL-52

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày thức ăn nắp PC DC-325B-1

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox CN vàng có tay nắm 122102

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox CN vàng có tay nắm 122101

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox CN vàng có tay nắm 122100

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox Oval vàng có tay nắm 122002

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox Oval vàng có tay nắm 122001

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox Oval vàng có tay nắm 122000

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox CN có tay nắm 121900S

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox Oval có tay nắm 122103S

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox Oval có tay nắm 122102S

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox Oval có tay nắm 122101S

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox Oval có tay nắm 122100S

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox tròn có tay nắm 122003S

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox tròn có tay nắm 122002S

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox tròn có tay nắm 122001S

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox tròn có tay nắm 122000S

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox CN vàng có tay nắm 122103

Khay buffet trưng bày thức ăn

Lồng trang trí buffet lớn SX-7097

Khay buffet trưng bày thức ăn

Lồng trang trí buffet trung SX-7096

Khay buffet trưng bày thức ăn

Lồng trang trí buffet nhỏ SX-7095

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay bánh mì 2 tầng SX-7183

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay bánh mì SX-7015

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay bánh mì SX-7012

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay bánh mì SX-7013

Khay buffet trưng bày thức ăn

Khay trưng bày inox CN có tay nắm 121903S