Xe thu dọn đồ dơ

Xe thu dọn thức ăn D-016

Xe đẩy làm vệ sinh

Xe đẩy dọn làm vệ sinh HC779

Xe đẩy làm vệ sinh

Xe đẩy làm vệ sinh HC 180C

Xe đẩy làm vệ sinh

Xe dọn vệ sinh phòng HC 170A

Xe đẩy làm vệ sinh

Xe làm vệ sinh đa năng HC 180

Xe đẩy làm vệ sinh

Xe dọn vệ sinh đa năng HC 173

Xe thu dọn đồ dơ

Xe thu gom đồ bẩn HC 167

Xe đẩy làm vệ sinh

Xe đẩy dọn phòng 3 tầng HC 162

Dụng cụ khác

Chổi quét C-022

Dụng cụ khác

Cây pole 3.6m C-052

Dụng cụ khác

Cây Pole 2.4m C-047

Dụng cụ khác

Cây gạt kiếng C-068-40

Dụng cụ khác

Cây gạt kiếng C-067-35

Dụng cụ khác

Bàn chải toilet C-085

Dụng cụ khác

Ky rác C-019C