Biển báo chú ý sàn ướt hình chữ A

Biển báo chú ý sàn ướt chữ A là sản phẩm dành cho khu vực cảnh báo có nguy hiểm không cho người qua lại như: bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn…