Bếp chiên gà rán – thiết bị khách sạn – 0909214842

  • Liên hệ: 09 09 21 48 42 ( zalo )
  • Kích Thước: 450 x 295 x 295 mm
  • Hiệu Suất: 8L
Danh mục: