Chày nhựa bar 230mm

  • Kích thước: 230mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO