Xúc đá inox 181011

  • Kích thước: 150oz (19x12cm)
  • Inox 304, dày 1.0mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO