Xẻng xúc đá nhựa 26cm SQCF3

  • Kích thước: 260*90mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO