Shaker nhựa 350ml B1003

  • Dung tích: 350ml
  • Kích thước: 170x82mm
  • Trọng lượng: 117g
  • Nhà cung cấp: NAPACO