Xẻng nhựa xúc bột làm bánh 24cm SQCF2

  • Kích thước: 240*80mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO