Hủ tiêu đại

Kích Thước: đang cập nhật
Chất Liệu: Inox 
Nhà cung cấp: NAPACO
Danh mục: