Bếp chiên nhúng điện đơn 8L-TRS

  • Liên hệ: 09 09 21 48 42 ( zalo )
  • Kích Thước: 450 x 295 x 295 mm
  • Hiệu Suất: 8L
Danh mục: