Bình đựng nước rượu bia hình cây xăng

Dung tích: khoảng 1 lít

Kích thước: 49cm x 9cm