BỘ CHÉN CO 34, CO 09, DĨA TIÊU T 27 VIỀN 176 TIPTOP