Chày nhựa bar 250mm

  • Kích thước: 250mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO