Dao bít tết hoa văn mạ vàng

Dao bít tết hoa văn mạ vàng

Inox 420 – dày 7.0 mm