Nĩa chính da rắn

Nĩa chính da rắn

Inox 304 – dày 3.0mm