Nĩa chính hoa văn

Nĩa chính hoa văn

Inox 304 – dày 2.5mm