Dao bơ hoa văn mạ vàng

Dao bơ hoa văn mạ vàng

Inox 420 – dày 6.0 mm