Gắp đá 198003

  • Kích thước: 150mm
  • Trọng lượng: 22g
  • Nhà cung cấp: NAPACO