Kệ úp ly nhựa 4 ngăn vuông XS3003

  • Kích thước: 200x220x220mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO