Khay GN tròn 721F

Khay GN tròn 721F
Kích Thước: Sâu 60mm
Chất Liệu: Inox cao cấp
Nhà cung cấp: NAPACO
Mã: 721F Danh mục: