Khay GN tròn 839DF

Khay GN tròn 839DF
Kích Thước: Sâu 60mm
Chất Liệu: Inox cao cấp
Nhà cung cấp: NAPACO
Mã: 839DF Danh mục: