Ly đong nhựa B3002

  • Dung tích: 20-40cc
  • Kích thước: 106x480mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO