Phụ kiên giẻ lau sàn C-013F

  • Kích thước: 350mm
  • Chất liệu: Fiber cotton
  • Thương hiệu: Chao Bao
  • Nhà cung cấp: NAPACO
Danh mục: