Thùng rác gạt tàn đĩa inox

Thùng rác gạt tàn đĩa inox
Kích thước: 280*220*740mm
Danh mục: