Thùng rác gạt tàn hình thoi G-04A

Thùng rác gạt tàn hình thoi G-04A
Kích thước: 250*1100mm
Mã: G-04A Danh mục: