Thùng rác ngoài trời A78-D

Thùng rác ngoài trời A78-D
Kích thước: 380*380*770mm
Chất liệu: Sắt- gỗ nhân tạo
Danh mục: