Vỉ nướng pizza 7″

Trọng lượng: 42gr
Nhà cung cấp: NAPACO