Vỉ nướng pizza 9″

Trọng lượng: 71gr
Nhà cung cấp: NAPACO