Vỉ nướng pizza 12″

Trọng lượng: 125gr
Nhà cung cấp: NAPACO