Vĩ Nướng tròn DC0030

Kích thước: 30cm
Chất liệu: inox
Nhà cung cấp : NAPACO