Vĩ Nướng tròn DC0030

Kích thước: 30cm
Chất liệu: inox
Nhà cung cấp : NAPACO
Liên hệ nhận báo giá: 0909.214.842