Chày nhựa bar 210mm

  • Kích thước: 210mm
  • Nhà cung cấp: NAPACO