Dĩa pizza nhiều kích thước

Dĩa pizza 15 cm 152611 – 6" nhôm 0.9mm

Dĩa Pizza 23cm 152612 – 9" nhôm 0.9mm

Dĩa Pizza 30cm 152613 – 12" nhôm 0.9mm