Khuôn thìa tạo thịt viên cho gia đình

  • Công dụng:  tạo thịt viên, cá viên để tạo nên những món ăn ngon và hấp dẫn một cách nhanh nhất cho các thành viên trong gia đình 
Danh mục: