Bảng thông tin cột phân cách BRBA42

Bảng thông tin (cột phân cách) BRBA42
Kích thước: A4 2m
Chất liệu: inox, mặt bảng nhựa