Bảng thông tin trắng B38-A1

Bảng thông tin trắng B38-A1
Kích thước: 510*630mm
Chất liệu: inox
Mã: B38-A1 Danh mục: ,