Cột phân cách RB513

Cột phân cách RB513
Kích thước: Ø320*910mm
Dây dài 3m
Chất liệu: inox