Dây phân cách VR15

Dây phân cách VR15
Kích thước: 1.5m
Chất liệu: nhung, đầu inox xi vàng