Dây phân cách xoắn VG15

Dây phân cách xoắn VG15
Kích thước: 1.5m
Chất liệu: dây thừng, khóa inox trắng