Cột phân cách đầu tròn vàng VRT63

Cột phân cách đầu tròn vàng VRT63
Kích thước: Ø320*950mm
Chất liệu: inox
không kèm dây