Cột phân cách RB515

Cột phân cách RB515
Kích thước: Ø340*910mm
Dây dài 5m
Chất liệu: inox