Dây phân cách xoắn VGR15

Dây phân cách xoắn VGR15
Kích thước: 1.5m
Chất liệu: dây thừng, khóa inox vàng