Cột phân cách vàng G28-2

Cột phân cách vàng G28-2
Kích thước: Ø320*910mm
Dây kéo dài 2m
Chất liệu: inox