Bình trà sữa ZK-6L

  • Kích thước: mm
  • Dung tích: 6L
  • Nhà cung cấp: NAPACO
  • Trọng lượng: Đang cập nhật