Chân đế xô ướp rượu 123207

  • Kích Thước: H750 mm
  • Chất Liệu: Inox cao cấp
  • Nhà cung cấp: NAPACO