Dao chính hoa văn mạ vàng

Dao chính hoa văn mạ vàng

Inox 420 – dày 7.0 mm