Đồng hồ bấm giờ nấu ăn 332D

Đồng hồ bấm giờ nấu ăn 332D Sản phẩm chuyên dụng cho công việc trong bếp như nấu ăn, chơi những trò chơi liên quan đến hẹn giờ, hoặc lên lịch nhắc nhỡ hoạt động một sự việc nào đó.